พฤติกรรมของการเล่นหวยคนไทย ส่วนใหญ่แล้วการเล่นหวยผูกพันอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานมากแล้ว จนถึงยุคปัจจุบันนี้ โดยหวยจะมีทั้งหวยบนดินของรัฐบาล และ หวยใต้ดินที่มีเจ้ามือในตลาดใต้ดินนั้น แพร่ระบาดอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา นั้นจึงทำให้แทบไม่มีคนไทยคนใดที่ไม่รู้จัก และ แทบไม่มีใครไม่รู้ว่า ถ้าต้องการจะซื้อ จะไปซื้อกับใคร ที่ไหน อย่างไร นั้นเอง และ ยังมีการเล่นกันทุกกลุ่มชนชั้นของสังคมทั่วประเทศอีกด้วย

วิจัยชี้โอกาสถูกรางวัลที่ 1 เพียง 1% ใน 100%

เร็ว ๆ  นี้ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับผู้คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550 นั้นก็คืองานวิจัยเรื่อง การคำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ สลากเลขท้าย โดย ผศ.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นเอง และ ได้ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น จะทำให้ผู้ซื้อสูญเสียเงินโดยเฉลี่ย 40 สตางค์ ต่อราคาสลาก 1 บาท นั้นเองครับ และในส่วนการซื้อสลากเลขท้ายจะทำให้ผู้ซื้อสูญเสียเงินโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 35 สตางค์ และ มากที่สุด 70 สตางค์ เลยทีเดียว ต่อราคาฉลาก 1 บาท และ สลากเลขท้ายนั้น โอกาสได้รางวัลเลขท้าย 2 ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีโอกาสเพียง 1 ใน 100 ครับ และ ในขณะที่โอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งพิเศษมูลค่า 30 ล้านบาทก็จะมีโอกาสถูกรางวัลเพียง 1 ใน 30 ล้านเท่านั้นเองครับ

หวยใต้ดิน ธุรกิจเงินสะพัดมหาศาล

เมื่อเราพูดถึงหวยใต้ดิน นอกจากจะเป็นการพนันที่มีคนเข้ามาเล่นมากมายแล้วนั้น ยังเป็นการพนันที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าการพนันประเภทอื่น  ๆ  อีกด้วย และ ยังได้มีวงเงินที่เกี่ยวข้องในมูลค่าที่สูงมาก จากการศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ คณะ (2546) ได้ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2544 นี้มีผู้เล่นหวยใต้ดินทั่วประเทศสูงถึง 23.7 ล้านคน เลยทีเดียว และ วงเงินการค้าหวยใต้ดิน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 92,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเยอะมาก หรืออาจจะสูงถึง 542,000 ล้านบาท เลยทีเดียว กำไรส่วนหนึ่งจากการขายหวยใต้ดิน กลายไปเป็นส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าเจ้ามือหวย มากกว่าปีละ 11,000 ล้านบาท และ ในขณะที่การศึกษาการพนันภาพรวมของ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นได้ ทำการ สำรวจสถานการณ์การพนัน และได้ พบว่า ปี2553 หวยใต้ดินยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของการพนันไทยควบคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการพนันในบ่อน และ การพนันฟุตบอลติดอันดับตามมา และ ประมาณการจำนวนเงินที่สะพัดในอุตสาหกรรมการพนันตลอดทั้งปีสูงถึง 357,275 ล้านบาท เลยทีเดียว และ นอกจากนั้น การพนันหวยใต้ดินยังเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องจ่ายภาษี นั้นเอง และ ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายการขาย และ การจัดเก็บรายได้อย่างกว้างขวาง ความยืดหยุ่นสูง ทำให้ธุรกิจหวยใต้ดินสามารถขยายเครือข่ายได้อย่างเป็นระบบ มีทั้งเจ้ามือรายย่อย ในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ เจ้ามือรายกลาง และรายใหญ่ ซึ่งมีการรับแทงหวยในหลายจังหวัด เจ้ามือรายกลางและรายใหญ่สามารถอาศัยเงินรายได้ จากการขายหวยใต้ดินไปสร้างฐานอำนาจ ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจ และกลายเป็นผู้กว้างขวางในสังคม

ข้อมูลการเล่นหวย

ในส่วนของรายงานการสำรวจพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของประชาชน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 7,900 กลุ่มตัวอย่าง ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย พบว่า ประชาชนในภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดในประเทศ ใช้จ่ายเงินเพื่อการเล่นหวยใต้ดินเป็นสัดส่วนของเงินรายได้ที่สูงกว่าประชาชนในภาคอื่น ๆ  พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มคนโสดมากกว่าผู้ที่สมรสและมักอยู่ตามลำพัง ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมพบมากที่สุด ผู้ที่มีรายได้น้อยได้ใช้เงินเพื่อซื้อหวยใต้ดินสูงกว่าผู้ที่มีรายได้สูง และข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าอาชีพอื่น ได้ใช้เงินไปเพื่อซื้อหวยใต้ดินมากกว่าอาชีพอื่น

ความเป็นมาของหวย

ในส่วนของการเล่นหวยเริ่มกันครั้งแรกในประเทศจีน และ แพร่ขยายมาในประเทศไทย ประมาณ ปี พ.ศ. 2378 ตรงกับในสมัยรัชการที่ 3 ได้มีพระบรมราชานุญาติให้มีการเล่นหวย ก.ข. เพื่อแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ข้าวยากหมากแพง เงินทองหายาก ประชาชนเก็บเงินไว้ ไม่นำเงินมาใช้จ่าย ดังนั้นเมื่อมีหวย ก.ข. ประชาชนได้นำเงินออกมาใช้มากขึ้น เงินได้สะพัด และ รัฐเก็บภาษีมาบำรุงบ้านเมืองได้มากขึ้น พร้อมทั้งมีหลักประกันว่าหวย ก.ข. เป็นการพนันเสี่ยงโชคที่ถูกต้องตามกฎหมาย ความนิยมในการเล่นหวย ก.ข. นั้นก็ได้แพร่หลาย จากเดิมที่เล่นเฉพาะในกรุงเทพฯ ต่อมาได้ขยายไปสู่ต่างจังหวัด และทำให้มีรายได้เข้าพระคลังหลวงเป็นจำนวนมาก (เด่นเดือน เหลืองเซ็ง, 2538) ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการก่อตั้งกองสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2482 (อเนก นาวิกมูล, 2531) จึงได้เกิดการเล่นหวยใต้ดินขึ้น โดยยึดเอาสลากกินแบ่งของรัฐบาล เป็นรูปแบบพื้นฐาน โดยใช้เลข 3 ตัว และ 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที่ออกเป็น ปกติควบคู่ไปด้วยกัน หวยใต้ดิน จึงเป็นที่นิยมเล่นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย เพราะมีวิธีการเล่นง่ายกว่าการซื้อหวย ก.ข. การซื้อขายเป็นไปอย่างสะดวกได้ง่าย และ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งในชุมชน

จุดเด่นของ ใบเรียงเบอร์ แหล่งเลขเด็ดที่ไม่ควรพลาด !!

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการซื้อหวยและชอบการมองหาเลขเด็ด คงไม่มีทางที่จะไม่รู้จัก ใบเรียงเบอร์ อย่างแน่นอน ซึ่งเรียงเบอร์นั้นมีจุดเด่นมากมายที่คอหวยทั้งหลายไม่ควรพลาด แต่ถ้าใครยังไม่รู้จักว่าเรียงเบอร์มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ทำไมถึงได้รับความนิยม ลองมาหาคำตอบได้จากบทความนี้

ทำไม ใบเรียงเบอร์ จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มคนเล่นหวย?

สาเหตุที่ใบเรียงเบอร์ ได้รับความนิยมในกลุ่มคนเล่นหวย เพราะเป็นใบตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีเลขเด็ดจากหลายสำนักหวยอยู่ด้านหลังเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการหาเลขเด่นในงวดต่อไป โดยผู้เล่นสามารถนำเลขที่อยู่ในใบเรียงเบอร์มาทำการวิเคราะห์แล้วนำไปซื้อในงวดต่อไปได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีผู้เล่นหวยจำนวนไม่น้อยถูกรางวัลจากการนำเลขที่ได้กับเรียงเบอร์ไปซื้อ ดังนั้นเรียงเบอร์จึงยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่แสวงหาเลขเด็ดมาโดยตลอด

เรียงเบอร์แตกต่างจากหวยซองอย่างไร?

การมองหาแหล่งเลขเด็ดก่อนที่จะนำไปซื้อหวย ถือเป็นเทคนิคที่เหล่าคอหวยนิยมใช้ เพราะช่วยเพิ่มโอกาสการถูกรางวัลได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งแหล่งให้หวยเด็ดก็มีให้เลือกเป็นจำนวนมาก แต่ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันจะมี “หวยซอง” หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า “หวยทำมือ” ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเลขที่ได้มาจากการใบ้หวยของแต่ละสำนักดังมารวมไว้ คนเล่นหวยสามารถนำเลขในหวยซองมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเลข เพื่อนำไปซื้อในงวดต่อไปได้อย่างมั่นใจ รูปแบบการให้เลขจะคล้ายกับเรียงเบอร์แต่จะแตกต่างกันตรงที่ ใบเรียงเบอร์ สามารถตรวจผลรางวัลได้ด้วย และใบ้หวยงวดต่อไปได้ค่อนข้างแม่นยำ ทั้งยังสามารถเก็บไว้ดูเป็นสถิติได้ การนำเลขจาก ใบเรียงเบอร์ ไปซื้อหวยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เหล่าคอหวยทั้งหลายต่างนิยมนำมาใช้ เพราะมีความแม่นยำสูง  ซึ่งในใบเรียงเบอร์นอกจากจะสามารถตรวจผลรางวัลได้แล้ว ยังเป็นศูนย์รวมเลขเด็ดจากหลายสำนักอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุค กี่สมัย เรียงเบอร์ก็ยังคงเป็นแหล่งใบ้หวยที่ได้รับความนิยมเสมอมา

เลขเด็ด แม่จำเนียรงวดนี้ หาได้จากที่ไหน

แม่จำเนียรงวดนี้ สามารถติดตามดูได้จากที่ใดบ้าง ? หวยแม่จำเนียรนับว่าเป็นหวยที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เพราะว่าให้หวยแม่นแทบทุกงวด ทั้งนี้ ยังมีเซียนหวยหลายคนที่ได้รางวัลจากการซื้อหวยแม่จำเนียรอีกด้วย

แหล่งให้เลขเด็ด แม่จำเนียรงวดนี้

สำหรับใครที่เป็นคอหวยที่ชอบติดตามเลขเด็ดจากหวยแม่จำเนียร เราก็มีช่องทางในการหาดูเลขเด็ดจากสำนักดังกล่าวมาฝากเพิ่มเติมแล้วดังต่อไปนี้

  • หวยซองจากแหล่งต่าง ๆ หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนี้ เชื่อว่าคอหวยหลายคนจะต้องรู้ดีกันว่าหวยแม่จำเนียรมาในรูปแบบหวยซองที่มีวางจำหน่ายตามแผงหนังสือทั่วไปเช่นกัน โดยทุกวันนี้ก็ยังคงมีเลขเด็ดจากสำนักนี้ที่มาในรูปแบบหนังสือหวยให้เราเลือกดู ดังนั้น ก็สามารถหาซื้อตามแผงหนังสือทั่วไปได้เลย
  • เว็บไซต์เกี่ยวกับหวยทั่วไป อยากได้เลขเด็ดหวยแม่จำเนียรอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถหาดูเลขได้ไม่ยากก็คือ ตามเว็บไซต์เกี่ยวกับหวยทั่วไปต่าง ๆ นั่นเอง โดยเว็บหวยทุกวันนี้ก็มักจะเอาแหล่งให้แนวทางหวยจากสำนักต่างๆ มาอัพเดทแบ่งปันอยู่เสมอ
  • แหล่งแนวทางหวยใน Facebook ในกลุ่มเฟสบุ๊คทุกวันนี้มีผู้คนออกมาโพสต์แบ่งปันแนวทางหวยกันเยอะแยะมากมาย และหนึ่งในนั้นก็มีหวยแม่จำเนียรที่น่าจับตามองเช่นกัน

ซื้อเลขเด็ดแม่จำเนียรอย่างไรให้มีโอกาสถูกสูง

ซื้อหวยแม่จำเนียรให้มีโอกาสถูกรางวัลสูง คุณสามารถทำตามได้ง่ายๆ ด้วยการคัดเลือกเลขเด็ดมาแทงในอัตราเดิมพันที่สูง เพราะหากออกรางวัลจริง ๆ คุณก็จะได้รับกำไรกลับมาอย่างคุ้มค่า แต่หากเลขไหนที่เด่นรองก็อาจจะแทงดักเผื่อ ๆ ด้วยอัตราเดิมพันที่ต่ำลงมา เพราะอย่างน้อยการถูกรางวัลแม้เลขเด่นรองก็ยังดีกว่าขาดทุนเสียเงินไปฟรี ๆ

เลขเด็ดวันอาทิตย์

เลขเด็ดวันอาทิตย์ มีคนให้ความสนใจมากขึ้น เพราะปรากฏว่าหวยรัฐบาลที่ออกตรงกับวันอาทิตย์หลายงวด กลับออกผลเลขรางวัลมาตรงกันหรือใกล้เคียงกัน จนทำให้คอหวยหลายคนสามารถนำมาวิเคราะห์เลขเด่นได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมเลขของวันอาทิตย์จึงได้รับความสนใจและแม่นจริงหรือไม่ สามารถติดตามต่อได้เลย

ทำไม เลขเด็ดวันอาทิตย์ จึงให้หวยแม่น

เลขวันอาทิตย์จะหมายถึงเลขของผลการออกรางวัลหวยรัฐบาลไทยที่ตรงกับวันอาทิตย์พอดี ซึ่งตามความเชื่อโบราณมีการบอกต่อคอหวยทุกรุ่นว่าเลขที่ออกวันหยุดอย่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ มักจะออกเป็นเลขเบิ้ลหรือเลขที่มีความพิเศษมากกว่าเลขหวยที่ออกในวันธรรมดาทั่วไป แต่สำหรับหวยรัฐบาลยุคนี้แล้วการใช้เลขเด็ดวันอาทิตย์ คือ การนำสถิติผลการออกหวยรัฐบาลไทยในงวดที่ออกวันอาทิตย์แบบย้อนหลัง มาทำการคิดคำนวณเพื่อให้ได้ตัวเลขที่เด่นจริงและนำมาสู่การแชร์บอกต่อคนทั่วไป ซึ่งมีคอหวยหลายรายที่ได้รับรางวัลจากเลขเด็ดวันอาทิตย์ เพราะพบว่ามีหลายงวดที่ออกผลตรงกัน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหาเลขหวยเด่นที่คุณไม่ควรมองข้าม

พบเลขเด็ดวันอาทิตย์ออกซ้ำ ทำคอหวยรับโชคมหาศาล

เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวดังจากสื่อออนไลน์ ที่ได้ลงข่าวเกี่ยวกับเลขเด็ดวันอาทิตย์แบบออกซ้ำกัน 2 งวด จึงทำให้คอหวยหลายคนที่ชื่นชอบการใช้สถิติผลหวยย้อนหลังมาทำการวิเคราะห์เลข สามารถรับโชคได้อย่างมหาศาลไปหลายราย ซึ่งเลขที่ว่านี้เป็นเลขท้าย 2 ตัว อย่าง 98 ที่ออกไปในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งคอหวยได้นำสถิติย้อนหลังของหวยเลขเด็ดวันอาทิตย์มาทำการประเมินและพบว่าในปี 2563 ของวันอาทิตย์ เลขหวยหลายงวดมีทั้งเลข 9 และเลข 8 ออกบ่อยครั้งมากและออกต่อเนื่อง เมื่อทำการดูย้อนหลังไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ปรากฏว่ามีการออกเลข 98 มาอีก 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าภายใน 3 ปี มีการออกเลข 98 มาซ้ำกันถึง 2 ครั้ง ภายในงวดนั้น ๆ จึงมีคอหวยที่นำเลข 98 ไปแทงเลขเด็ดจริง แล้วสามารถรับรางวัลเลขท้าย 2 ตัวไปครองได้สำเร็จ จึงถือว่าให้ความแม่นยำค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

เลขเด็ดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจของคนอยากได้เลขไปซื้อหวยรัฐบาลอย่างมั่นใจ โดยเน้นใช้สถิติย้อนหลังของหวยรัฐบาลที่ออกในวันอาทิตย์ แล้วนำมาประเมินดูว่าเลขใดออกบ่อยครั้ง จากนั้นให้ดูว่าเลขทั้งหมดมีเลขใดที่ออกซ้ำกันแบบตรงตัว ให้คุณเลือกเลขนั้นออกมาซื้อได้เลย

หวยใต้ดิน-หวยรัฐบาล หวยออนไลน์ ต่างกันอย่างไร

หวยใต้ดิน-หวยรัฐบาล หวยออนไลน์ ต่างกันอย่างไร เชื่อว่าหวยสามคำนี้เราคงจะเคยได้ยินก่อนบ่อยๆ แต่ทราบไหมว่าทั้งสามคำนี้มีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นสิ่งที่เหมือนกันคือ มันออกวันที่ วันที่ 1 กับวันที่ 16 ของเดือนเหมือนกัน หรือเลื่อนขึ้นลงหากติดวันหยุดสำคัญ และคอหวยชาวไทยจำนวนมากก็จะมาคอยลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว

หวยรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาล คือ ล็อตเตอรี่ชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนเท่านั้น …

หวยใต้ดิน

เป็นสลากที่ตั้งขึ้นกันเองภายในหมู่บ้าน ผู้เล่นจะเขียนตัวเลขที่ตนเองต้องการเสี่ยงโชค 2-3 อาจจะมีการแทงตัวกลับด้วยกลงในรายการเรียกว่า โพย ระบุว่าต้องการซื้อหมายเลขใดจำนวนเท่าใด ในราคาเท่าไร (จำนวน×ราคา) และมีคนเดินโพยคอยรวบรวมโพยเหล่านั้นไปส่งที่เจ้ามือหวยใต้ดินในชุมชน และก็อ้างอิงการออกรางวัลจากหวยรัฐบาลนั่นเอง …

หวยออนไลน์

ก็คือการพัฒนาต่อเนื่องมาจากหวยใต้ดิน โดยการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย ทำให้คอหวยสามารถซื้อหวยได้เองผ่านมือถือหรือเข้าเว็บไซต์ ไม่ต้องเดินหรือดิ้นรนไปหาเจ้ามือที่ไหน ไม่ต้องเสี่ยงโดนเจ้ามือหวยโกง เพราะเจ้ามือที่ลงมาเล่นหวยออนไลน์นั้นมีความมั่นคงมากกว่า และไม่ต้องเสี่ยงกับพวกเดินโพยที่มักชอบเก็บกินเองไม่ส่งเจ้ามือ ถูกขึ้นมาก็ชิ่ง ฉะนั้นการแทงหวยออนไลน์จึงมีความชัวร์มากกว่าที่จะไม่โดนโกง การเงินมั่นคง แถมเล่นง่ายสะดวกสบายกว่ากันเยอะ

หากสนใจที่จะสมัคร หวยออนไลน์ อัตราจ่ายสูงที่สุดในขณะนี้ ให้บริการหวยออนไลน์ทุกชนิด เช่น หวยรัฐบาลไทย หวยหุ้น หวยมาเลย์ หวยฮานอย หรือหวยเวียดนาม หวยลาว สปป.ลาว หวยมาเลย์ หวยหุ้นทุกชนิดทั่วโลก และได้เปิดให้บริการ หวยยี่กี ทั้งแบบธรรมดาและแบบ VIP (หวยยี่กีออกทุก 15 นาที) ซึ่งท่านจะได้รับการเสี่ยงโชคตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บ เกม มีครบจบทุกเรื่องหวย พิเศษสุดๆ นอกจากหวย เรายังมีเกมที่ค่อยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่น เกมเป่ายิ้งฉุบ เกมหัวก้อย เกมสูงต่ำไฮโลเป็นต้น และตอนนี้เราพร้อมให้บริการพวกท่านทุกคนแล้ว

ราคาหวยรัฐบาลไทย

ประเภท            ราคา            อัตราจ่าย

3 ตัวบน          บาทละ           900 บาท

3 ตัวโต๊ด         บาทละ            150 บาท

3 ตัวล่าง         บาทละ           450 บาท

3 ตัวหน้า         บาทละ           450 บาท

2 ตัวบน          บาทละ            90 บาท

2 ตัวล่าง         บาทละ            90 บาท

วิ่งบน             บาทละ            3.2 บาท

วิ่งล่าง            บาทละ           4.2 บาท

ราคาหวยยี่กี

ประเภท           ราคา            อัตราจ่าย

3 ตัวบน          บาทละ           800 บาท

3 ตัวโต๊ด         บาทละ            120 บาท

2 ตัวบน          บาทละ             90 บาท

2 ตัวล่าง         บาทละ             90 บาท

วิ่งบน             บาทละ             3.2 บาท

วิ่งล่าง            บาทละ             4.2 บาท

สถิติหวยย้อยหลังมีอะไรบ้าง

สถิติหวยย้อนหลัง เป็นการสรุปวิเคราะห์ สถิติหวย 2 ตัว 3 ตัว บนล่างครบถ้วนสมบูรณ์ แยกหลักแยกเลข สถิติการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งสรุปสถิติหวยย้อนหลังออกดังนี้

1. สถิติหวยงวดนี้

2. สถิติหวยตามวัน

3. สถิติหวยตามเดือน

4. สถิติหวยตามปีพ.ศ.

5. สถิติหวยตามวันที่ออก

6. สถิติหวยตามเดือนไทย

7. สถิติหวยตามข้างขึ้น ข้างแรม

8. สถิติหวยตามวันจันทรคติ

9. สถิติหวยย้อนหลัง

10. สถิติหวยที่ออกบ่อยที่สุด รอบ5 ปี เป็นต้น

By admin